เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

2520

เริ่มธุรกิจที่จังหวัดนครสวรรค์

แปลและพากย์ซีรี่ย์จีน ทําเป็น VDO ในชื่อ บริษัท AC VDO ส่งร้านเช่าวิดีโอในนครสวรรค์

2520
2528

ย้ายและเปลี่ยนชื่อบริษัท

เปลี่ยนช่ือบริษัทเป็นบริษัท VRC ยังทําธุรกิจเดิม แต่ย้ายมากรุงเทพมหานคร

2528
2530

ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์

ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ ของบริษัท ATV ฮ่องกง

2530
2535

ยุคแผ่น VCD ขายคอนเทนท์จากจีน

ในรูปแบบ VCD และ DVD ส่งตรงถึงผู้บริโภค ส่งให้ร้านเช่าวิดีโอและช่องโทรทัศน์ระบบอะนาล็อก

2535
2540

สร้างแบรนด์ Movie Home Video

เปิดบริษัทเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองในชื่อ Movie Home Video คอนเทนท์จีน ที่ได้รับความนิยมมาก เช่น เปาบุ้นจิ้น, มังกรหยก, สามก๊ก ฯลฯ

2540
2546

เคเบิลท้องถิ่น

สถานีโทรทัศน์เคเบิลท้องถิ่นขยายตัวอย่างรวดเร็วกว่า 400 สถานี ทําให้มีความต้องการคอนเทนท์หลากหลาย จึงเป็นโอกาสทางธุรกิจ ของกลุ่ม MVTV ท่ีถือลิขสิทธิ์คอนเทนท์จีนและประเทศอื่นๆ จํานวนมาก

2546
2547

เปิดบริษัท MV Television

ยุคทีวีดาวเทียม เปิดบริษัท MV Television นําคอนเทนท์จีน ท่ีมีอยู่มากมายลงทุนเปิดช่องทีวีดาวเทียมร่วม 10 ช่อง มีท้ังช่องข่าว,ช่องภาพยนตร์, ช่องซีรี่ส์, ช่องวาไรตี้ ฯลฯ ท้ังในระบบ Free-to-Air และขายให้เคเบิลท้องถิ่น

2547
2548

เช่าทรานสปอนเดอร์ดาวทียม

เช่าทรานสปอนเดอร์ดาวทียมไทยคมเพื่อทําธุรกิจแพลทฟอร์ม ช่องรายการสําหรับโทรทัศน์ดาวเทียมท่ีมีมากกว่า 200-300 ช่อง

2548
2551

ถือสิทธิ์คอนเทนท์ TVB ฮ่องกงในลาว

ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ของบริษัท TVB ฮ่องกงในส.ป.ป.ลาว

2551
2555

รัฐบาล ส.ป.ป.ลาว มอบหมายวางระบบ โทรทัศน์ภาคพื้น

รัฐบาลส.ป.ป.ลาวมอบหมายให้วางระบบ ออกอากาศโทรทัศน์ภาคพื้นดิน และเปิดช่องทีวีดาวเทียม MVLao

2555
2557

ขายคอนเทนท์จีนและกล่องทีวีดิจิทัล

ยุคทีวีดิจิทัล ส่งคอนเทนท์จีนขายให้ช่องทีวีดิจิทัลต่างๆ และเปิดธุรกิจใหม่กล่องรับสัญญาณทีวีดิจิทัลในชื่อ Createch

2557
2558

เตรียมบริหารช่อง LOCA

เตรียมการเข้าบริหารช่องทีวีดิจิทัล LOCA ช่องรายการเด็ก แต่ประสบอุปสรรค จนไม่สามารถเข้าไปดําเนินธุรกิจได้

2558
2559

เปิดช่องทีวีดาวเทียม WSM

เปิดช่องทีวีดาวเทียม WSM ช่องเพลงภาษาจีน ร่วมกับค่ายเพลง WSM ในฮ่องกง

2559
2561

ถือสิทธิ์คอนเทนท์ TVB ในไทย

  • ทําสัญญาถือสิทธิ์คอนเทนท์ของบริษัท TVB ฮ่องกง ในไทย
  • ร่วมผลิตรายการกับโทรทัศน์ ภาคพื้นดิน ช่อง TV3 กัมพูชา
  • เปิดช่องทีวีดาวเทียมม้ง ภาษาม้ง
  • เปิดช่องทีวีดาวเทียม MVM ภาษาเมียนมา
2561