NOW SHOWING

FIVE Theater®sat


 • LIVE
  00:30 น.
  FIVE Theater®sat
 •  
  02:00 น.
  TK MALL ®sat
 •  
  03:00 น.
  ล้าหน้าโชว์®sat
 •  
  05:00 น.
  ตำรวจพบประชาชน®sat
 •  
  06:00 น.
  วัดวังอลังกาล
 •  
  06:30 น.
  วันเดียวเที่ยวพิพิธ
 •  
  07:00 น.
  เซียนสยาม
 •  
  07:30 น.
  เสวนาภาษาเกษตร
 •  
  08:30 น.
  Variety life club
 •  
  09:00 น.
  เกษตรพัฒนาพึ่งพาตัวเอง
 •  
  09:30 น.
  Variety life club
 •  
  10:00 น.
  คลายทุกข์ประชาชน อัง+พฤหัส®
 •  
  10:55 น.
  Beauty Land
 •  
  11:10 น.
  ชุมชนอยู่ดีมีสุข
 •  
  11:35 น.
  อาคันตุกะ
 •  
  12:00 น.
  สุขภาพดี24ชม
 •  
  12:30 น.
  FIVE Theater
 •  
  14:10 น.
  ข่าวต้องดู
 •  
  15:00 น.
  ใบตองแห้ง
 •  
  15:30 น.
  Variety life club
 •  
  16:00 น.
  พักบ้างอะไรบ้าง
 •  
  17:00 น.
  ตารวจพบประชาชน
 •  
  18:00 น.
  เดินหน้าประเทศไทย
 •  
  18:30 น.
  Variety life club
 •  
  19:00 น.
  ที่นี่ กรุงเทพ 24 ชั่วโมง
 •  
  20:00 น.
  ข่าวต้องดู
 •  
  20:30 น.
  Variety life club
 •  
  21:00 น.
  TK MALL
 •  
  22:00 น.
  เจ้าพ่อซาปอกเจิ้งเหอ

Five Channel

ครบทุกสาระและความบันเทิง

 

Five Channel

Five Channel ช่องที่รวบรวมเนื้อหาสาระมากมาย อาทิ รายการข่าวสาร การงาน และอาชีพ อีกทั้งยังเป็นแหล่งรวมควมบันเทิง update ทุกเรื่องราว หลากหลายรายการทีตอบสนองทุก Life Style อิ่มบุญไปกับคำสอน และรายการธรรมะ ทุกเช้า พาชมพาชิม และพาเที่ยวไปทั่วไปประเทศ ทุกสุดสัปดาห์