วิธีการรับชม

สถานีโทรทัศน์เอ็มวีทีวี เป็นสถานีที่ส่งสัญญาณด้วยระบบดาวเทียม ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ
และอีกกว่า 22 ประเทศทั่วโลก ด้วยการส่งสัญญาณในรูปสัญญาณโทรทัศน์ดาวเทียม Cable TV และ Internet สามารถรับชม ได้ 4 ช่องทาง ดังนี้

1.รับสัญญาณจากดาวเทียมโดยตรงในระบบ C-BAND และ KU-BAND ผ่านดาวเทียมThaicom 5 โดยใช้คลื่นความถี่

 

Transponder : 78.5E Thaicom 5
Frequency : 3585 MHz FEC : 5/6
Symbol rate: 30000 Msym/s หรือผ่านจานดำ (จานรับสัญญาณตั้งแต่ 5 ฟุต หรือ 150 cm. ขึ้นไป)
Polarize : Vertical

 

-ติดตามชม ช่อง Five Channel ได้ทาง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 51, 112 กล่องรับสัญญาณในกลุ่มBig4 ช่อง 194,กล่องรับสัญญาณ GMM ช่อง 121, เครื่องรับ IPM C-band 117,

 

-ติดตามชม ช่องอีสานทีวี ได้ทาง กล่องรับ IPM C-band ช่อง 125, กลองGMM C-band 122 ,กล่องดาวเทียมPSI ช่อง 75, กล่องรับสัญญานในกลุ่ม Big4 ช่อง 140, WWW. Esan-tv.com , Application MVTV

 

-ติดตามชม ช่อง Mix Major Channel ได้ทาง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 58, GMM ช่อง 123, กล่องรับสัญญานในกลุ่ม Big4ช่อง 121, เครื่องรับ IPM C-band ช่อง 233

 

-ติดตามชม ช่อง MVLAO Channel ได้ทาง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 105, 309, 124 GMMZ ช่อง 209, BIG4 203, เครื่องรับ IPM C-band ช่อง 186

 

-ติดตามชม ช่อง Major Channel กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 112, 117, เครื่องรับ IPM C-band ช่อง135, กล่องรับสัญญานกลุ่ม Big4 ช่อง 107, GMM C-band ช่อง 114,

 

-ติดตามชม ช่อง MVTV FAMILY ได้ทาง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 113, กล่องในเครือ Big4 ช่อง75 , เครื่องรับIPM C-band ช่อง 126,กล่องGMM 124,126

 

-ติดตามชม ช่อง TV 3 Channel ได้ทาง Satellite Downlink TP, 3917 V 1200 Apstar 6 13

 

-ติดตามชม ช่อง 55 Channel ได้ทาง กล่องรับสัญญาน PSI ช่อง 55, กล่องรับสัญญานในกลุ่ม Big4 ช่อง 37,55, เครื่องรับ IPM C-band ช่อง 431

 

-ติดตามชม ช่อง ม่วนชื่นทีวี(ม่วนหมอลำTV) ได้ทาง กล่องรับสัญญาน PSI ระบบ KU_BAND ช่อง 69, เครื่องรับในกลุ่มBig4 ช่อง 115, เครื่องรับ IPM C-Band ช่อง 250, กล่องรับ GMM ช่อง 129

 

-ติดตามชม ช่อง ไทบ้านทีวี ได้ทาง กล่องรับสัญญานPSI ระบบ KU_BAND ช่อง 83, เครื่องรับIPM C-Band ช่อง 243, เครื่องรับในกลุ่ม Big4 ช่อง 93, กล่อง GMM ช่อง 171

 

-ติดตามชม ช่อง MVM MVTV MYANMAR CHANNEL” ได้ทาง กล่องรับสัญญาน V2H ช่อง 56

 

-ติดตามชม ช่อง MGTV Channel(Happy TV) ได้ทาง เครื่องรับในกลุ่ม Big4 ช่อง 97, เครื่องรับ IPM C-Band ช่อง 185, กล่อง GMM ช่อง 125

 

-ติดตามชม ช่อง HORROR MAJOR Channel ได้ทาง กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ระบบ KU_BAND ช่อง 114, 129 เครื่องรับ IPM C-Band ช่อง 432, กล่องรับสัญญาณดาวเทียม PSI ช่อง 114, 129

 

2. ผ่านระบบ Cable TV ทั่วประเทศ
3. ผ่านระบบ INTERNET
4. ผ่าน MVTV Application สามารถ Download เพื่อรับชมได้ทั้งระบบ iOS และ Android
5. ผ่านทาง Application และ Smart Box ของ AIS และ TRUE
6. ผ่านทางกล่องรับสัญญาณ IPTV โครงข่ายของ CAT, AIS และ TOT