ด่วน! ปิดตลาดปลาแม่กลอง 14 วัน

“สหกรณ์ประมงแม่กลอง” จ.สมุทรสงคราม แจ้งปิดทำการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

วันนี้ (22 ธ.ค.) จากเฟซบุ๊ค สหกรณ์ประมงแม่กลอง-ตลาดปลา ได้เผยแพร่ข้อมูลว่า นายสมพร สมุทรโสภากุล ประธานกรรมการสหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด พร้อมด้วยนายมงคล สุขเจริญคณา นายกสมาคมประมงสมุทรสงคราม รวมทั้งผู้ประกอบการแพปลา เข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ เพื่อยื่นหนังสือ แจ้งปิดทำการซื้อ-ขายสินค้าสัตว์น้ำในตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564

ทั้งนี้ หนังสือดังกล่าวระบุใจความว่า “สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในบริเวณจังหวัดสมุทรสาคร และขยายเป็นวงกว้างขณะนี้ ดังนั้นเพื่อแสดงความรับผิดชอบและเสียสละต่อส่วนรวม คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ประมงแม่กลองจำกัด ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการผู้ประกอบการแพปลา เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2563 โดยมีมติเห็นชอบให้ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ปิดทำการซื้อขายสินค้าสัตว์น้ำ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. ถึงวันที่ 4 มกราคม 2564”