ตรวจโควิด-19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนด

ตรวจโควิด-19 ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย หากเข้าเกณฑ์ที่กำหนดและรีบให้ไปตรวจทันที แต่หากไม่เข้าข่ายต้องจ่ายเอง ! 😷 โดยสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกโรงพยาบาลรัฐและเอกชน ตามสิทธิบัตรทอง ประกันสังคม และสวัสดิการข้าราชการ ตลอดจนสิทธิสุขภาพอื่นๆ ด้วย ☎ สอบถามเพิ่มเติม 1330 สายด่วน สปสช.

✅ 1. มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงอาการ

– ไอ – น้ำมูก – เจ็บคอ – หายใจเหนื่อยหอบ

– จมูกไม่ได้กลิ่น – ลิ้นไม่รับรส

 

✅ 2. ผู้ป่วยปอดอักเสบที่มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่ง

– ใกล้ชิดกับผู้สงสัยติดเชื้อ – เป็นบุคลากรทางการแพทย์

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่รักษาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

– เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้

 

✅ 3. มีประวัติเสี่ยงอย่างใดอย่างหนึ่งในช่วง 14 วัน ก่อนมีอาการ

– เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากเขตติดโรค หรือพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่อง

– สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยสงสัย หรือผู้ป่วยยืนยัน – เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน