ซีรี่ส์จีน กำเนิดฉินซี ฮ่องเต้

ปลายยุคจ้านกว๋อ แคว้นหานมีพ่อค้าคนหนึ่งนามว่าหลี่ปู้เหว่ย หลี่ปู้เหว่ยเดินทางมาค้าขายที่เมืองหันตัน เมืองหลวงแคว้นเจ้า ระหว่างทางเขาทราบเรื่องหนึ่งเข้าโดยบังเอิญ เรื่องที่ว่านั้นคือ องค์ชายจือฉู่ซึ่งเป็นบุตรภรรยาน้อยของพระโอรสอานกั๋วจินแห่งแคว้นฉิน ถูกส่งตัวมาเป็นตัวประกันอยู่ที่แคว้นเจ้า

สมัยนั้น แคว้นฉินเข้มแข็งมาก สร้างความกดกันแก่แคว้นเจ้าอย่างยิ่ง เพื่อป้องกันมิให้แคว้นใหญ่โจมตีแคว้นเล็ก จึงมีข้อตกลงกันว่า แคว้นต่าง ๆ จะต้องส่งเชื้อพระวงศ์ไปเป็นตัวประกันยังต่างแคว้น หากเปิดปัญหาขึ้น ตัวประกันเหล่านี้ก็จะถูกใช้เป็นเครื่องต่อรอง

หลี่ปู้เหว่ยเป็นพ่อค้าหัวใส เขาเข้าใจสถานการณ์ในแคว้นฉินเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็เข้าใจสถานการณ์ในแคว้นอื่น ๆ อย่างลึกซึ้ง ดังนั้น เขาจึงเกิดความคิดขึ้นมาว่า ถ้าหากสักวันหนึ่ง แคว้นฉินยิ่งใหญ่ที่สุดในแผ่นดิน และเขาได้กุมอำนาจรัฐในแคว้นฉิน อะไรจะเกิดขึ้น ท่านสามารถรับชมได้ทุกวันจันทร์ – พุธ เวลา 22.40- 23.40 น.