MVTV ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแจกอาหารฟรี

MVTV ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมแจกอาหารฟรี

นับตั้งแต่ช่วงการระบาดของ Covid-19 เป็นต้นมา MVTV ภายใต้การนำของคุณชัยยุทธ ทวีปวรเดช แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมแบ่งปันให้แก่ผู้ที่กระทบจากวิกฤติ Covid-19 ในครั้งนี้ ด้วยการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จร่วมแจกจ่ายให้กับประชาชนในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมาตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ.2563 โดยที่คุณชัยยุทธ ทวีปวรเดช และคุณสุชาดา ทวีปวรเดช นำทีมงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ MVTV แจกจ่ายด้วยตัวเองทุกครั้ง

แม้ว่าในปัจจุบันวิกฤตการณ์ Covid-19 ในประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะผ่อนคลายแล้ว แต่ MVTV ยังคงมีการแจกจ่ายอาหารปรุงสำเร็จอย่างต่อเนื่อง เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงแรกยังคงมีผลต่อประชาชนจำนวนมาก โดยที่เมนูอาหารปรุงสำเร็จนั้นจะคัดเลือกเฉพาะอาหารที่รับประทานง่าย มีคุณค่าทางโภชนการ เพื่อเป็นการร่วมรักษาสุขภาพในอีกทางหนึ่ง การแจกจ่ายอาหารสู้วิกฤติ Covid-19 ในครั้งนี้ นับเป็นอีกกิจกรรมที่ MVTV ช่วยเหลือสังคมเสมอมา ซึ่งนับเป็นความภูมิใจของชาว MVTV ทุกคนในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยฝ่าวกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน