ถ่ายทอดสดLIVE

V2H8

V2H8

ช่องทางการรับชม ช่อง Video To Home 8

 

กล่อง Infosat ระบบ C-Band เลข 59 และ 66 และ 102

กล่อง GMMZ ระบบ C-Band เลข 59

กล่อง IPM ระบบ C-Band เลข 59 และ 66 และ 102

กล่อง Thaisat ระบบ C-Band เลข 102

 

กล่อง PSI รุ่น AEC ระบบ KU-Band เลข 40 และ 59 และ 66

กล่อง Infosat ระบบ K-Band เลข 59 และ 66

กล่อง GMMZ ระบบ K-Band เลข 59

กล่อง IPM ระบบ K-Band เลข 59 และ 66

 

Application MVTV ระบบ iOS และ Android

Application MVHub ระบบ iOS และ Android

 

NOW SHOWING